Käyttöehdot

Palvelu: Nepin nettijumpat

Verkko-osoite: www.nepinnettijumpat.fi

Sähköposti: info@nepinnettijumpat.fi

Palvelun tuottaja: Kotikuntoutus Nepin näpit (y-tunnus 2630557-4)

Osoite: Kerkkoontie 181-11, 06530 Kerkkoo

puh. 044-2437022

 

Palvelun kuvaus

Nepin nettijumpat on maksullinen internetin välityksellä toteutuva liikuntapalvelu, mikä koostuu suorista livelähetyksistä ja videotallenteista. Palvelu toteutuu neljän (4) viikon jaksoissa erikseen ilmoitetun ohjelman ja aikataulun mukaan. Palvelun jäsen on henkilö, kuka on ilmoittautumalla Nepin nettijumppiin hankkinut jäsenyyden palveluun.

Nepin nettijumpat ovat suunniteltu sopimaan yli 65-vuotiaille henkilöille. Jäsen osallistuu Nepin nettijumppiin omalla vastuulla ja vastaa itse oman harjoittelun turvallisuudesta sekä sopivasta kuormituksesta. Nepin nettijumpat ovat yleisiä ohjeita, eikä jäsenen tule jumppiin osallistuessa sivuuttaa mahdollisia omalta fysioterapeutilta tai lääkäriltä saamia ohjeita tai rajoituksia liikkumisen suhteen. Jäseniä ei ole erikseen vakuutettu palvelun tuottajan toimesta. Jos liikunnan harrastamisesta on ollut taukoa tai jokin perussairaus ei ole hoitotasapainossa, kehoitan keskustelemaan lääkärin kanssa, ennen harjoittelun aloittamista.

 

Livelähetykset

Nepin nettijumpat livelähetykset ovat suorina reaaliajassa toteutuvia liikuntaryhmiä. Jäsen voi osallistua livelähetyksiin verkkosivuilla (www.nepinnettijumpat.fi/live) tai Facebook-ryhmässä (www.facebook.com/groups/nepinnettijumpat). Livelähetyksistä jää tallenne käytettäväksi myöhemmin. Livelähetykset toteutuvat jakson ohjelman ja aikataulun mukaisesti. Livelähetyksiä toteutuu jakson aikana 4 – 8 kpl. 

Livelähetyksien tallenteet ovat katsottavissa aina kyseisen jakson ajan. Jakson viimeisen livelähetyksen jälkeen jäsenet voivat äänestää kahta suosikkijumppaansa. Äänestyksen perusteella kaksi suosituinta jumppaa jää katsottavaksi pidemmäksi aikaa. Nämä jumpat ovat katsottavissa verkkosivuilla (www.nepinnettijumpat.fi/livearkisto) ja Facebook-ryhmässä (www.facebook.com/groups/nepinnettijumpat/media).

Livelähetyksissä ja niiden tallenteissa voi esiintyä palvelun tuottajasta riippumattomia häiriöitä esim. tallenteen kuvan ja äänen laadussa. Jos livelähetys joudutaan perumaan palvelun tuottajasta riippumattomista syistä esim. heikon internet-yhteyden tai muiden teknisten ongelmien, sähkökatkon tai ukkosen vuoksi, korvataan se aiemmin toteutuneen livelähetyksen tallenteella. Huomioitavaa on, että korvaava tallenne ei välttämättä vastaa sisällöltä peruuntunutta jumppaa. Jos palvelun tuottaja on estynyt ohjaamaan livelähetystä esim. sairauden (mm.Covid-19) tai muun terveydellisen syyn vuoksi, korvataan peruuntunut livelähetys aiemmin toteutuneen livelähetyksen tallenteella. Korvaava tallenne on katsottavissa vain verkkosivuilla (www.nepinnettijumpat.fi/live).

Jos palveluntuottaja on estynyt ohjaamasta livelähetyksiä pitkittyneesti (yli 50% jakson livelähetyksistä), on jäsen oikeutettu siirtämään jäsenyyttä tulevalle jaksolle tai saamaan maksuhyvityksen. Näistä käytännöistä tiedotetaan tapauskohtaisesti tilanteen mukaan.

 

Videotallenteet

Videotallenteet ovat erikseen kuvattuja jumppavideoita, mitkä ovat jäsenen katsottavissa hänen kirjauduttuaan jäsensivuille (www.nepinnettijumpat.fi). Videotallenteiden sisältö ja kesto vaihtelee jakson ohjelman mukaan. Videotallenteita tulee käyttöön jaksolle 3 – 5 kpl. Videotallenteet jäävät katsottaviksi verkkosivuille ja jäsenen käytössä ovat myös aikaisempien jaksojen videotallenteet.

 

Jäsenyydet

Jatkuva jäsenyys

Jäsenyys on voimassa jatkuvana, kunnes palvelun käyttäjä irtisanoo sen. Irtisanominen tulee tehdä viisi (5) päivää ennen seuraavan jakson alkua. Viimeinen irtisanomispäivä ilmoitetaan jakson ohjelman yhteydessä. Jäsenyyden päättyessä palvelun tuottaja poistaa käyttäjän tunnukset jäsensivuille sekä käyttäjän Facebook-ryhmästä. Jäsenyyden hinta on 22€ / 4 viikon jakso (sis. ALV 24%). Käyttäjän ilmoittautuessa palveluun kesken jakson, määräytyy hinta ilmoittautumisajankohdan mukaan. Jos jaksoa on jäljellä yli kaksi (2) viikkoa, on hinta 22€ (sis. ALV 24%). Jos jaksoa on jäljellä alle kaksi (2) viikkoa, on hinta 11€ (sis.ALV 24%). 

Määräaikainen jäsenyys

Määräaikainen jäsenyys on voimassa ilmoittautumisen yhteydessä kerrotun ajanjakson ja sen hinta määräytyy jakson pituuden sekä ajankohdan mukaan. Määräaikainen jäsenyys päättyy automaattisesti ajanjakson loppuun. Jakson päätyttyä käyttäjän tulee ilmoittautua uudelleen halutessaan jatkaa palvelun käyttöä. Jäsenyyden päättyessä palvelun tuottaja poistaa käyttäjän tunnukset jäsensivuille sekä käyttäjän Facebook-ryhmästä. Esimerkki määräaikaisesta jäsenyydestä: Kesä 2021-jäsenyys, kesto 31.5.-22.8.2021, hinta 49€ (sis. ALV 24%).

 

Ilmoittautuminen ja tunnusten luominen

Nepin nettijumppiin ilmoittaudutaan verkkosivujen kautta valitsemalla jäsenyys. Ilmoittautumislomakkeen yhteydessä jäsen valitsee itselleen käyttäjänimen ja salasanan. Salasanan tulee olla yli 8 merkkiä pitkä ja sen tulee sisältää isoja ja pieniä kirjaimia sekä vähintään yhden numeron. Ilmoittautumisen jälkeen palvelun tuottaja vahvistaa jäsenyyden 48 tunnin sisällä. Jäsenyyden vahvistamisen jälkeen jäsen voi kirjautua luomilla tunnuksillaan verkkosivujen jäsenalueelle. Jos tarvitset apua tunnusten luomisessa, ota yhteyttä sähköpostitse (info@nepinnettijumpat.fi).

 

Maksutiedot

Nepin nettijumppien maksaminen tapahtuu sähköpostitse lähetettävällä laskulla.  Laskun lähettäjänä näkyy Isolta Verkkolaskupalvelu. Laskutus tapahtuu 48 tunnin sisällä ilmoittautumisesta. Jäsen on velvollinen tarkistamaan myös sähköpostinsa roskapostikansion laskua odottaessa. Jäsen on velvollinen ottamaan viipymättä yhteyttä asiakaspalveluun (info@nepinnettijumpat.fi), jos ei ole saanut laskua 48tunnin sisällä ilmoittautumisesta.

Jatkuvan jäsenyyden laskutus tapahtuu aina jakson ensimmäisenä päivänä. Jatkuvan jäsenyyden irtisanominen tulee tehdä viimeistään viisi (5) päivää ennen jakson päättymistä.  

Nepin nettijumpat verkkosivuilta löytyvän materiaalin tai jäsenen käyttäjätunnusten jakaminen eteenpäin on ehdottomasti kielletty. Palvelun tuottajan havaitessa em. toimintaa on palvelun tuottajalla oikeus peruuttaa jäsenyys välittömästi. Peruutuksen tapahtuessa em. syistä asiakas ei ole oikeutettu saamaan tilanteessa  maksuhyvitystä.

Scroll to Top